Skip to main content

Brist på D-vitamin ökar risken för demens

Brist på D-vitamin ökar risken för demensÖver hela världen drabbas allt fler av demens. Men det tyder nu på att D-vitamin kan bromsa de degenerativa processerna i hjärnan. Detta framgår av en studie från University of South Australia. Forskarna har följaktligen hittat ett direkt samband mellan utbredd brist på D-vitamin och utvecklingen av demens. Samtidigt antar forskarna att en optimering av D-vitamin i blodet kan motverka miljontals demensfall världen över. Det ska samtidigt tilläggas att behovet av D-vitamin är individuellt, och att många har behov av mer än de officiella rekommendationerna.

En daglig multivitamintablett förbättrar minnet hos äldre

En daglig multivitamintablett förbättrar minnet hos äldreI takt med att fler och fler blir äldre är det också fler som drabbas av Alzheimers och andra demenssjukdomar. Det tyder dock på att äldre personer som tar en daglig multivitamintablett kan förbättra minnet och bromsa kognitiv försämring. Detta framgår av en större metaanalys som har publicerats i tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition. Sammantaget talar detta för att äldre ofta har ett större behov av vissa vitaminer och mineraler på grund av sämre upptag, försämrade enzymfunktioner, oxidativ stress och intag av läkemedel som stör utnyttjandet. Men vilken effekt har egentligen olika vitaminer och mineraler på hjärnhälsan?

K2-vitamin motverkar kognitiv försämring och demens

K2-vitamin motverkar kognitiv försämring och demensRisken för att drabbas av demens och neurologiska sjukdomar stiger med åldern. Kosten har stor betydelse och man tror att utbredd brist på K2-vitamin spelar en särskild roll. För att testa hypotesen har en grupp forskare mätt nivån av K2-vitamin i hjärnan hos avlidna, äldre personer. Forskarna fann att hjärnor med högre koncentrationer av K2-vitamin hade ett betydande samband med färre fall av kognitiv försämring, demens och Alzheimers sjukdom. Det beror bland annat på att K2-vitamin motverkar såväl förkalkningar som ansamlingar av skadliga proteiner samt inflammation i hjärnan. Studien, som har publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia, kastar nytt ljus över K-vitaminets potential för hjärnans hälsa, och hur viktigt det är att få i sig tillräckligt.

Kan multivitaminer skydda mot demens och kognitiv försämring?

Kan multivitaminer skydda mot demens och kognitiv försämring?Det finns mycket som tyder på det. För äldre som har tagit multivitaminer dagligen i flera år löper en mycket lägre risk för att utveckla demens, Alzheimers sjukdom och andra tecken på kognitiv försämring. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. Studien ligger i linje med tidigare studier som bland annat visar på hur de olika vitaminerna och mineralerna ökar hjärnans blodflöde och skyddar neuronerna. Det kan dessutom vara värt att välja multivitaminer av god kvalitet som säkerställer att näringsämnena tas upp.

Selen ökar hjärnans bildning av nya nervceller

Selen ökar hjärnans bildning av nya nervcellerDet är allmänt känt att fysisk aktivitet stimulerar hjärnan till att bilda nya nervceller, men man har inte känt till de närmare mekanismerna förrän nu. Ett forskarteam av neurologer från Australien har nämligen funnit att möss under fysisk aktivitet producerar ett seleninnehållande protein som hjälper hjärnan att bilda nya nervceller. Enligt forskarna är detta en fantastisk studie, och man antar att behandling med selen kan bli en ny strategi för att förebygga och behandla kognitiv försämring om man inte kan utföra fysisk aktivitet eller om man är mer sårbar för selenbrist. Det gäller särskilt äldre samt patienter med Alzheimers sjukdom och patienter som har drabbats av stroke. Det bör samtidigt tilläggas att det kan vara svårt att få tillräckligt med selen genom normal hälsosam kost i vår del av världen.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer