Skip to main content

Brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för autism

- särskilt bland pojkar

 Brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för autismD-vitamin reglerar flera processer i hjärnan och har betydelse för barnets utveckling på flera fronter. Enligt en ny studie från University of Queensland i Australien ökar risken för autism särskilt hos små pojkar, om mamman har lidit brist på D-vitamin under graviditeten. Detta beror delvis på att bristen kan påverka nivån av manliga könshormoner i hjärnan. En del forskning har efterhand avslöjat att brist på D-vitamin kan hänga samman med autism, och att tillskott kan förbättra hyperaktivitet och andra funktionshinder hos barn med autism.

Allvarliga fosterskador kan förebyggas med folsyratillskott och livsmedelsberikning

Allvarliga fosterskador kan förebyggas med folsyratillskott och livsmedelsberikningFolsyra är särskilt viktig för fostrets utveckling och därför har gravida ett större behov. Men även om man i Danmark rekommenderar tillskott till gravida tar vissa dem för sent eller glömmer att ta dem. I många andra länder har man därför berikat vanligt mjöl med folsyra, men det tyder nu på att mängderna är otillräckliga. För enligt en ny brittisk studie är det många gravida som fortfarande får i sig för lite folsyra. Detta ökar risken för att barnet föds med ryggmärgsbråck, vilket kan orsaka svåra funktionsnedsättningar. Brist på folsyra kan också påverka barnets mentala utveckling. De brittiska forskarna rekommenderar därför att tillsätta mer folsyra i mjölet för att förhindra fosterskador. Det är en enkel och effektiv åtgärd som också kommer att vara relevant i Danmark.

Brist på B12-vitamin påverkar barns utveckling

- och vanliga tillskott kan vara otillräckliga

Brist på B12-vitamin påverkar barns utveckling B12-vitamin finns bara i animaliska källor. Därför riskerar veganer och vegetarianer att hamna i underskott. Om barn lider brist på B12-vitamin kan det leda till försämrad motorisk utveckling och anemi. Det framgår av en ny studie från Burkina Faso, som utförts i ett samarbete mellan Köpenhamns universitet och Läkare utan gränser. Forskarna påpekar att brist på B12-vitamin är ett stort förbisett problem över hela världen, och att vanliga tillskott är otillräckliga. Därför kräver problematiken nya lösningar.

Brist på jod under graviditeten kan skada barnets mentala utveckling

Brist på jod under graviditeten kan skada barnets mentala utvecklingEtt stigande antal unga kvinnor riskerar att få barn med otillräcklig utveckling av den mentala kapaciteten på grund av jodbrist. Detta kan bero på utarmad jord och förändrade kostvanor med färre jodinnehållande animaliska produkter. Det finns också många som föredrar havssalt och himalayasalt istället för jodberikat salt. Jodbrist verkar vara störst bland kvinnor som lever på en växtbaserad vegankost, men det förekommer också bland kvinnor som äter kött. Detta framgår av en studie från University of South Australia. Så hur får gravida kvinnor tillräckligt med jod, och finns det jodberikat salt av god kvalitet utan klumpförebyggande medel som aluminium?

D-vitamin och fiskolja motverkar krupp

D-vitamin och fiskolja motverkar kruppSpädbarn och små barn löper lägre risk att utveckla krupp om modern har tagit större tillskott av D-vitamin och fiskolja under graviditeten. Det framgår av en dansk studie, där forskare för första gången har tittat närmare på detta samband. Samtidigt tyder det på att D-vitamin och fiskolja gynnar barnets immunförsvar och motverkar den inflammation i luftvägarna som utlöser krupp. Dessutom har de två tillskotten också en positiv effekt på barnets skelett och nervsystem samt förebyggande av astma.

D-vitaminbrist påverkar neuronernas utveckling och risken för schizofreni

D-vitaminbrist påverkar neuronernas utveckling och risken för schizofreniUnder graviditeten är D-vitamin viktigt för utvecklingen av fostrets skelett, hjärna och andra funktioner. Brist på D-vitamin under graviditeten kan därför få allvarliga konsekvenser för fostrets utveckling. Detta gäller även bildandet av neuroner i det dopaminproducerande området i hjärnan, vilket sannolikt kan leda till de störningar i dopaminbalansen som uppstår hos unga och vuxna med schizofreni. Detta framgår av en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neurochemistry. Studien ligger i linje med en tidigare översiktsartikel som visar att tidiga stadier av psykotiska sjukdomar som schizofreni är förknippade med stora brister på D-vitamin och folsyra. Det betyder därför att D-vitamin och andra näringsämnen är av avgörande betydelse för hjärnans hälsa under hela livet och inte minst under graviditeten.

D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkar

D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkarUnder graviditeten är D-vitamin viktigt för barnets tillväxt, utveckling och allmänna hälsa. Det tyder också på att brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för att pojkar utvecklar mer fettvävnad under de första levnadsåren och därför löper en större risk att bli överviktiga i barndomen och senare i livet. Detta framgår av en spansk befolkningsstudie publicerad i tidskriften Nutrients. Eftersom övervikt och D-vitaminbrist är så utbrett bland den allmänna befolkningen är det särskilt viktigt att gravida kvinnor följer hälsomyndigheternas rekommendationer för D-vitamintillskott. Det finns heller ingen anledning att undvika solen, eftersom det är den bästa källan till D-vitamin på sommaren. Man måste bara se till att man inte bränner sig.

För mycket omega-6 under graviditeten är skadligt

För mycket omega-6 under graviditeten är skadligtI västvärlden intas många fler omega-6-fettsyror, främst i form av linolsyra från vegetabiliska oljor och industriellt bearbetade livsmedel som margarin, pommes frites, chips och färdigrätter. En ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Physiology avslöjar att det kan vara skadligt under graviditeten och öka risken för komplikationer och utvecklingsstörningar hos barnet. Tidigare studier visar att för mycket omega-6 ökar risken för inflammationer och hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt är det viktigt att omega-6 är i balans med omega-3, oavsett om man är gravid eller inte.

För tidigt födda barn får bättre syn med särskilda fettsyror

För tidigt födda barn får bättre syn med särskilda fettsyrorBarn som föds alldeles för tidigt riskerar bland annat att få nedsatt syn. Men det tyder nu på att tidiga tillskott med särskilda omega-3- och omega-6-fettsyror ger barnet bättre syn när det är 2,5 år. Detta framgår av en svensk uppföljningsstudie som har publicerats i The Lancet Regional Health – Europe. Samtidigt kommer forskarna in på varför dessa fettsyror är så viktiga – inte bara för ögonhälsan utan också för hjärn- och den allmänna hälsan.

Gravida behöver selen för utvecklingen av barnets hjärna

Gravida behöver selen för utvecklingen av barnets hjärnaUnder graviditeten har fostret behov av ett antal näringsämnen för utvecklingen av hjärnan och nervsystemet. Men även om kosten är allsidig kan det av olika anledningar vara svårt att få i sig tillräckligt med selen. I en ny italiensk djurstudie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, har forskarna därför tittat närmare på selenets roll under graviditet och amning. Det visade sig att även mindre selenbrister påverkar utvecklingen av barnets hjärna och beteende i negativ riktning. Studien ligger i linje med tidigare humana studier som avslöjar hur viktigt det är att vara välförsedd med selen under graviditet och amning.

Gravidas innehåll av D-vitamin i blodet hänger samman med barnets IQ

Gravidas innehåll av D-vitamin i blodet hänger samman med barnets IQUnder graviditeten är fostret helt beroende av moderns D-vitaminstatus. Många känner redan till att D-vitamin har betydelse för utvecklingen av barnets ben. Men D-vitaminet har också betydelse för utvecklingen av barnets hjärna, kognitiva förmågor och intelligens. Därför bör gravida kvinnor ha optimala nivåer av D-vitamin i blodet. Detta framgår av en ny amerikansk studie som publicerats i tidskriften The American Journal of Nutrition. Samtidigt påpekar forskarna att D- vitaminbrist är vanligt, och att signifikant lägre nivåer påträffades i blodet hos mörkhyade gravida. Därför hoppas forskarna att deras studie kommer att bidra till ett större fokus på D-vitamintillskott till gravida.

Gravidas intag av fisk bör omvärderas

Gravidas intag av fisk bör omvärderasFisk innehåller D-vitamin, omega-3-fettsyror, selen och jod, som har betydelse för fostrets hjärna och utveckling. Fisk kan emellertid även innehålla kvicksilver, vilket avskräcker många kvinnor. Men enligt en ny studie publicerad i NeuroToxicology verkar det som att det inte är så farligt att äta fisk under graviditeten. Forskarna bakom studien anser därför att varningarna bör omvärderas. Det tyder samtidigt på att förhållandet mellan kvicksilver och selen i fisk och andra maritima livsmedel spelar en avgörande roll.

Gravidas intag av folinsyra hänger samman med barnets neuropsykologiska utveckling

Gravidas intag av folinsyra hänger samman med barnets neuropsykologiska utvecklingFolinsyra är viktig för fostrets tillväxt och utveckling, och därför har gravida ett ökat behov. Det är allmänt känt att tillskott med folinsyra tidigt under graviditeten minskar risken för att barnet föds med ryggmärgsbråck. Nu visar en ny studie att moderns intag av folinsyra i slutet av graviditeten har stor betydelse för barnets språkutveckling vid två års ålder. Detta framgår av en ny studie publicerad i Epidemiology. Samtidigt är det problematiskt att många gravida glömmer att ta folinsyratillskott.

Gravidas låga intag av zink och selen ökar risken för att barnet utvecklar medfött hjärtfel

Gravidas låga intag av zink och selen ökar risken för att barnet utvecklar medfött hjärtfelMedfött hjärtfel är den vanligaste födelsedefekten på världsplan. Sjukdomen är förbunden med många komplikationer och ökad risk för att barnet avlider. Moderns näringstillstånd har stor betydelse för fostrets utveckling, och ett kinesiskt forskarteam har nu tittat närmare på vilken effekt zink, selen och koppar har på utvecklingen av sjukdomen. Forskarna fann att ett relativt högt intag av selen och zink minskade risken för att barnet utvecklar medfött hjärtfel. Forskarna efterlyser därför mer fokus på de två mineralerna under graviditeten och relevanta tillskott.

Jodets betydelse för barns tillväxt, ämnesomsättning och fertilitet

Jodets betydelse för barns tillväxt, ämnesomsättning och fertilitetJod är inblandat i bildandet av ämnesomsättningshormoner, och vi behöver tillräckliga mängder under hela livet. Detta är särskilt viktigt under sårbara perioder som fosterutveckling och barndom. Jod är också viktigt för hjärnans utveckling och de kognitiva förmågorna. Allvarlig jodbrist under graviditeten och de första levnadsåren kan leda till hämmad tillväxt och/eller mental utvecklingsstörning. Det har dock rått oklarhet kring huruvida en mindre jodbrist påverkar barnet under fosterutvecklingen eller efter födseln. I en översiktsartikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients har författarna tittat närmare på jodets betydelse för fgraviditeten och födseln och barnets tillväxt. Den visar dessutom att jodbrist är vanligt och att vi även har behov av selen och andra näringsämnen för en optimal ämnesomsättning.

Sambandet mellan gravida kvinnors selenintag och fostrets utveckling och födelsevikt

Sambandet mellan gravida kvinnors selenintag och fostrets utveckling och födelseviktDet livsviktiga spårämnet selen ingår i ett antal proteiner och antioxidanter som har betydelse för en hälsosam graviditet. Enligt en ny norsk befolkningsstudie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, tyder det på att brist på selen under graviditeten kan leda till tillväxthämning hos fostret och låg födelsevikt. Detta kan på sikt få konsekvenser för barnets tillväxt, kognitiva färdigheter och hälsa. Samtidigt är det problematiskt att selenbrist är så vanligt i Norge och resten av Europa.

Sambandet mellan nyföddas brist på D-vitamin och senare utveckling av schizofreni

Sambandet mellan nyföddas brist på D-vitamin och senare utveckling av schizofreniI många avseenden är det viktigt för barnets hälsa att den gravida mamman är välförsedd med D-vitamin. Nyfödda som lider brist på D-vitamin löper en ökad risk på hela 44 procent att utveckla schizofreni senare i livet, jämfört med nyfödda som är välförsedda. Detta framgår av en ny studie som har utförts av en forskargrupp från Danmark och Australien. Den viktiga kunskapen kan därmed bidra till att förebygga en del schizofrenifall. Forskarna rekommenderar därför mer fokus på att gravida ska få tillräckligt med D-vitamin.

Selenbrist och för tidig födsel

Selenbrist och för tidig födselEn internationell forskargrupp med danskt deltagande har genomfört en rekordstor studie som visar på ett möjligt samband mellan moderns DNA, selenbrist och för tidig födelse. Tidigare vetenskapliga studier har dessutom visat att kvinnor med lågt seleninnehåll i blodet löper en ökad risk för att föda för tidigt, och att tillskott av selen kan minska risken. Samtidigt är det problematiskt att klimatförändringar och jordutarmning ökar risken för selenbrist, särskilt i Europa.

Selenets och zinkets avgörande betydelse för fertiliteten och en sund graviditet

Selenets och zinkets avgörande betydelse för fertiliteten och en sund graviditetOfrivillig barnlöshet har blivit vanligare. För många kvinnor är det en kapplöpning med tiden, eftersom den biologiska klockan tickar högre och högre. Fertilitetsbehandlingar, missfall, graviditetsförgiftning och andra komplikationer under graviditeten bidrar till fysisk och känslomässig belastning. I en ny australiensisk studie publicerad i tidskriften Nutrients kommer författarna in på hur selen och zink på flera fronter har en avgörande betydelse för fertiliteten och en sund graviditet. Författarna kommer också in på hur selenbrist är vanligt, och hur miljögifter som kvicksilver dränerar kroppen på viktiga selenhaltiga proteiner. Författarna antyder därför att tillskott kan vara ytterst relevant vid bristtillstånd, i nivå med folsyra och järn, vilka också rekommenderas i samband med graviditet. Det kan samtidigt löna sig att välja selenjäst med flera organiska selenföreningar och organiskt zink för att säkerställa ett bättre upptag och användning.

Tillskott med fiskolja till gravida ger större spädbarn och flera hälsofördelar

Tillskott med fiskolja till gravida ger större spädbarn och flera hälsofördelarOmega-3-fettsyrorna är livsviktiga, eftersom de ingår i uppbyggnaden av cellmembranen och en lång rad biokemiska funktioner. Under graviditeten finns det ett särskilt behov av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA för barnets tillväxt och hjärnutveckling. Fiskolja innehåller just EPA och DHA, och tillskott under tredje trimestern kan förlänga graviditeten och öka spädbarnets födelsevikt. Detta framgår av en skandinavisk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Nutrition. Studien är i linje med tidigare studier av gravida kvinnor, där intag av fiskolja kan minska risken för förtida födsel och komplikationer såsom utvecklingsstörningar och dödsfall.

Under graviditeten är fostrets utveckling helt beroende av moderns selenstatus

Under graviditeten är fostrets utveckling helt beroende av moderns selenstatusBehovet av spårämnet selen stiger vid graviditet och amning eftersom det ingår i både proteiner som har en speciell uppbyggande roll och ett antal antioxidanter som skyddar barnets organ och vävnader. I en ny översiktsartikel som har publicerats i Nutrients framgår det att brist på selen under graviditeten bland annat kan medföra oxidativ stress, tillväxthämning och en låg födelsevikt. Detta kan på sikt få konsekvenser för barnets utveckling, kognitiva färdigheter och hälsa. Författarna kommer dessutom in på att mödrars alkoholmissbruk har större hälsokonsekvenser vid selenbrist. Samtidigt är det problematiskt att selenbrist är vanligt i Europa och andra delar av världen.

Vad innebär D-vitaminbrist vid en graviditet och för barnets hälsa?

Vad innebär D-vitaminbrist vid en graviditet och för barnets hälsa?Samtidigt antas det att över en miljard människor lider brist på D-vitamin. Detta har väckt ökad oro för folkhälsan, bland annat vad gäller gravida och deras barn. Flera studier visar nu att brist på D-vitamin är förbundet med många komplikationer under graviditeten som havandeskapsförgiftning, ökad risk för förtida födsel och kejsarsnitt. Det föreligger också en ökad risk för att barnet får en låg födelsevikt, svagt skelett och senare utvecklar bronkit, astma, typ 1-diabetes, multipel skleros och autism. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Författarna påpekar därför att det är nödvändigt med tillskott som korrigerar bristerna hos såväl gravida som barn vid förebyggande och behandling av de många allvarliga komplikationerna och sjukdomarna. Samtidigt är det viktigt att dessa tillskott optimerar nivån i blodet.

Zinkets betydelse för graviditet och fostrets hjärna

Zinkets betydelse för graviditet och fostrets hjärnaZink ingår i flera enzymprocesser och proteiner som har betydelse för fertilitet och graviditet. Zink är också viktigt för utvecklingen av fostrets hjärna och barnets hälsa senare i livet. Detta framgår av en ny översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Samtidigt påpekar författarna att zinkbrist är ganska vanligt och bland annat orsaken till runt 20 procent av den barnadödlighet som inträffar kring födseln. Därför är det extra viktigt att vara välförsedd med zink under hela livet – och inte minst före och under graviditet och amning.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer