Skip to main content

D-vitamin motverkar cancer via tarmfloran

D-vitamin motverkar cancer via tarmfloranNyligen genomförde forskare från Aalborgs universitet en studie på möss som visade att D-vitamin har cancerhämmande egenskaper genom att påverka en specifik bakterie i tarmen. En uppföljande större analys av 1,5 miljoner danskar har också visat att det finns en koppling mellan låga D-vitaminnivåer i blodet och risken att utveckla flera olika typer av cancer. Det tyder samtidigt på att de officiella rekommendationerna för D-vitamintillskott ofta är för låga för att optimera nivån i blodet.

D-vitaminets betydelse för skelettet är allmänt känd och de officiella rekommendationerna tar oftast hänsyn till detta. Ändå har de flesta av kroppens celler receptorer för D-vitamin, som reglerar en lång rad gener och metaboliska processer. Detta gäller även immunförsvaret, som normalt bekämpar onormala celler. Det är därför det är så viktigt att ha en optimal nivå av D-vitamin i blodet – även i samband med cancerförebyggande, vilket årtionden av forskning har visat.
Det verkar nu som om D-vitamin också skyddar mot cancer genom att påverka den naturliga tarmfloran, som består av miljarder bakterier, svampar och virus. Professor Tine Jess från grundforskningscentret PREDICT vid Aalborg Universitet har i samarbete med forskare från Francis Crick Institute i London och National Cancer Institute i Maryland, USA, genomfört en omfattande studie på detta område. Studien bestod av både laboratorieförsök och analyser av en mängd olika data.
Studien genomfördes på möss med transplanterade cancertumörer. När dessa möss sedan fick en kost med ett stort innehåll av D-vitamin visade det sig att de blev mer motståndskraftiga mot cancern och svarade bättre på immunterapibehandling.

D-vitamin påverkar tarmslemhinnan och en specifik bakterie

Mer specifikt visade studien att D-vitamin har en positiv effekt på tarmslemhinnan och ökar mängden av den anaeroba bakterien Bacteroides fragilis. Denna bakterie bromsar tydligen tillväxten av de transplanterade tumörerna. Bacteroides fragilis är också en del av den normala tarmfloran i människans tjocktarm. Den betraktas normalt som en opportunistisk patogen eftersom den kan orsaka abscesser och infektioner på andra ställen i kroppen. Men nu tyder det på att Bacteroides fragilis har en viktig funktion i tarmfloran, där den hör hemma.
Studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science, tyder på att det finns ett tidigare okänt samband mellan D-vitamin, tarmfloran och kroppens immunrespons mot cancer. Detta kastar nytt ljus över D-vitaminets potential i cancerförebyggande och som ett led i behandlingen.

D-vitamin skyddar också mot cancer hos människor

Tine Jess och hennes kollegor från grundforskningscentret PREDICT har också undersökt huruvida resultaten kan överföras till människor. PREDICT är särskilt inriktat på kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, som drabbar miljontals människor världen över. Centret har också tillgång till enorma mängder danska hälsodata som inte finns tillgängliga någon annanstans i världen. Tine Jess och hennes kollegor använde följaktligen olika data från mer än 1,5 miljoner danskar. Och analysen visade att det finns ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet och en högre risk för att utveckla olika cancerformer, bland annat i mag-tarmkanalen, lungorna och urinvägarna.
Dessutom visade en separat analys att cancerpatienter med en högre nivå av D-vitamin i blodet svarade bättre på immunbaserade behandlingar.
Enligt Tine Jess ligger resultaten från studien på möss därför i linje med deras analyser från människor. Det verkar följaktligen som om tillräckligt med D-vitamin från solen och kosten kan påverka tarmfloran och immunförsvaret och därmed minska risken för att drabbas av cancer.

De flesta människor behöver mycket mer D-vitamin

De officiella rekommendationerna för D-vitamin är 5–20 mikrogram dagligen, men det finns ingen garanti för att dessa doser optimerar nivån i blodet, som bör ligga på över 75 nmol/l för att skydda mot cancer och många andra sjukdomar. En nyligen publicerad metaanalys i den vetenskapliga tidskriften Nutrients tyder på att vi behöver mycket mer D-vitamin, och att tillskott med 50 mikrogram per dag optimerar blodnivåerna hos majoriteten av den vuxna befolkningen. Denna dos är inte mer än vad de flesta personer med ljus hy och lätta kläder kan bilda på 10–15 minuter en bra sommardag med högtstående sol. Det tar längre tid för äldre och mörkhyade att bilda samma mängd.

Referenser:

Evangelos Giampazolias et al. Vitamin D regulates microbiome-dependent cancer immunity. Science, 25 Apr 2024

Nina Hermansen. Forskning påviser sammenhæng mellem lavt D-vitamin og højere risiko for kræft. Aalborg Universitet. Online: 2024-04-28

Paulette D Chandler et al. Effect of Vitamin D3 Supplements on Development of Advanced Cancer. JAMA 2020

Pawel Pludowsky et al. Vitamin D Supplementation: A review of the Evidence Arguing for a Daily Dose of 2000 International Units (50 µg) of vitamin D for adults in the General Population. Nutrients 2024  • Skapad