Skip to main content

Selen har en positiv inverkan på blodtrycket och cirkulationen

Selen har en positiv inverkan på blodtrycket och cirkulationenHögt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar ligger bakom de flesta förtida dödsfall. Kost och livsstil har en stor betydelse, och det tyder nu på att det finns ett betydande linjärt samband mellan selenintag och risken att utveckla högt blodtryck. Detta framgår av en större befolkningsstudie, publicerad i Frontiers in Immunology. Författarna beskriver dessutom selenets många funktioner i relation till blodtrycket, och eftersom selenbrist är utbrett behövs det en större insikt i detta sammanhang.

Det har rått oenighet i forskarvärlden om selenets effekt på blodtrycket, och den nya studien syftade till att undersöka detta i en större, diversifierad amerikansk befolkning. Forskarna använde sig av en stor amerikansk studie, NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), som omfattar befolkningens närings- och hälsostatus över tid. Med hjälp av en rad olika data tittade forskarna på det dagliga intaget av selen genom kosten och förekomsten av högt blodtryck.
I studien ingick nästan 33 000 deltagare, varav 37 procent led av högt blodtryck.
Deltagarna delades in i fyra grupper (kvartiler) beroende på hur mycket selen de fick i sig genom kosten. Studien visade att risken för högt blodtryck minskade för varje kvartil. Det visade sig att deltagarna i kvartil 4, som intog mest selen (139–400 mikrogram per dag), hade 20 procent lägre förekomst av högt blodtryck jämfört med kvartil 1, som intog minst selen (under 75 mikrogram per dag).
Dessutom fann forskarna inget signifikant samband mellan kön, ålder, BMI, rökvanor, alkoholintag och typ 2-diabetes när det gäller förhållandet mellan dagligt selenintag och förekomsten av högt blodtryck.
Forskarna drar därför slutsatsen att det finns ett linjärt samband mellan dagligt selenintag och förekomsten av högt blodtryck.

  • Enligt WHO lider mer än 1,3 miljarder människor av högt blodtryck.
  • Sjukdomen drabbar främst äldre – men nu också allt fler unga.
  • Högt blodtryck, som många har utan att veta om det, är som en tickande bomb.
  • Högt blodtryck är orsaken till 14 procent av alla dödsfall världen över.

De officiella rekommendationerna för selen är för låga i förhållande till blodtrycket

Enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR-2023) bör män få i sig 90 mikrogram och kvinnor 75 mikrogram selen per dag. Enligt den nya studien uppnås dock den största positiva effekten på blodtrycket om det dagliga selenintaget ligger på mellan 139–400 mikrogram per dag. Denna dos är mycket högre än de nya nordiska näringsrekommendationerna, och enligt WHO är 400 mikrogram per dag den övre säkra gränsen.
Det bör också tilläggas att jordens seleninnehåll varierar extremt beroende på var man befinner sig i världen, och att det är ganska högt i många delar av USA. Detta påverkar hela näringskedjan, så att många i USA automatiskt får i sig mycket mer selen genom kosten än vi i Europa, där jorden är selenfattig. Om man i Europa till exempel tar ett dagligt selentillskott på 200 mikrogram får man en total mängd som motsvarar kvartil 4 i studien.

Varför har selen en positiv effekt på blodtrycket och cirkulationen?

Selen ingår i ett antal seleninnehållande proteiner som är viktiga för energiomsättningen, immunförsvaret, ämnesomsättningen och många andra fysiologiska funktioner i kroppen. Dessutom ingår selen i några unika antioxidanter (GPX) som skyddar cellerna mot oxidativ stress och skador orsakade av fria radikaler.
Olämpliga immunologiska reaktioner, kronisk inflammation och oxidativ stress har rapporterats vara involverade i utvecklingen av högt blodtryck. Dessa faktorer är också kopplade till följderna av högt blodtryck, som kardiologiska skador, stroke och njurskador. Selen skyddar således mot högt blodtryck på flera fronter.
Det tyder också på att effekten av selen förstärks i kombination med Q10.

Tillskott med selen och Q10 kan halvera risken för tidig död i hjärt-kärlsjukdom

Den svenske kardiologen och professorn Urban Alehagen och hans forskarteam har tidigare genomfört en placebokontrollerad studie (KiSel-10), i vilken en grupp äldre personer fick dagliga tillskott på 200 mikrogram selenjäst och 200 mg Q10 i läkemedelskvalitet. Kombinationen beror delvis på att jorden i Sverige är selenfattig och att produktionen av Q10 minskar med åldern. Dessutom fungerar selen och Q10 synergistiskt under energiomsättningen samt som antioxidanter. Studien, som pågick i fem år, visade att selen- och Q10-gruppen löpte 54 procent lägre risk för dödsfall i hjärt-kärlsjukdom under den aktuella perioden jämfört med placebogruppen.
Den banbrytande studien, som har publicerats i International Journal of Cardiology, har lett till flera nya uppföljningsstudier vilka har visat att de två kosttillskotten också har en positiv långtidseffekt på livslängden. Dessutom analyserade forskarna 50 000 frysta blodprover och olika biomarkörer som återspeglar de positiva effekterna av selen och Q10 vad gäller oxidativ stress, cirkulation och hjärtfunktion.

Referenser:

Yilin Wu, Zongliang Yu. Association between dietary selenium intake and the prevalence of hypertension: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2018. Frontiers in Immunology. 2024

Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2023

Urban Alehagen et al. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modeling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. European Journal of Nutrition. 2022

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. International Journal of Cardiology, 2013.


  • Skapad