Skip to main content

Mer C-vitamin är förknippat med mindre depression

Mer C-vitamin är förknippat med mindre depressionFå människor är medvetna om att C-vitamin spelar en viktig roll för hjärnan och humöret via flera funktioner. Enligt en större befolkningsstudie publicerad i Frontiers in Nutrition tyder det också på att större mängder C-vitamin i blodet är förknippade med en reducerad risk för att utveckla depression. Det bör också understrykas att de officiella rekommendationerna för C-vitamin mest handlar om att förebygga den dödliga bristsjukdomen skörbjugg och att stress, åldringsprocesser, stimulantia, övervikt, infektioner och kroniska sjukdomar kan öka behovet.

Den nya studien baserades på en större befolkningsstudie som heter NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey). I studien fyllde 3 404 deltagare i ett hälsofrågeformulär (PHQ-9) och fick sin blodnivå av C-vitamin (även kallat askorbinsyra) mätt. Forskarna valde därefter ut 299 deltagare som var diagnostiserade med depression och en kontrollgrupp på 1 107 deltagare som matchade på andra parametrar. Forskarna använde sedan RCS-modellen (Restricted Cubic Splines) för att visa på sambandet mellan C-vitamininnehållet i serum och förekomsten av depression.
Studien visade att deltagare med depression i genomsnitt hade signifikant lägre nivåer av C-vitamin i serum (42,97 µmol/l) jämfört med kontrollgruppen utan depression (52,97 µmol/l). Detta var också fallet efter justering för olika störande faktorer. Det finns alltså en signifikant negativ korrelation mellan C-vitamininnehållet i serum och risken för att utveckla depression.
Enligt forskarna kastar studien nytt ljus över hur högre nivåer av C-vitamin i serum har en potential vid förebyggande och behandling av depression. Man bör också vara medveten om att C-vitamininnehållet i kosten inte nödvändigtvis är direkt relaterat till C-vitamininnehållet i serumet.
Ändå hänvisar författarna bakom den nya studien till 25 andra studier med nästan 92 000 deltagare, som visade på samma trend via kostens innehåll av C-vitamin och risken för att utveckla depression.

Hur skyddar C-vitamin mot depression?

C-vitamin fungerar som en viktig antioxidant, som skyddar celler och vävnad mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Vi utsätts alla för fria radikaler, och mängden ökas av bland annat stress, tobaksrökning, alkoholmissbruk, förgiftning, övervikt, åldringsprocesser och kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes.
Enligt författarna bakom den nya studien kan oxidativ stress förstöra nervceller och neurotransmittorernas normala funktion, vilket direkt kan påverka humöret och utveckla depressiva symtom. Oxidativ stress kan också påverka hippocampus, som är säte för minnet och orienteringsförmågan, samt andra delar av hjärnan som påverkar vårt humör.
C-vitamin motverkar även enzymet COX-2 och kroniska inflammationer i hjärnan, vilket ökar risken för depression.
Dessutom har C-vitamin förmågan att skydda nervceller mot för tidig apoptos. Det är en form av programmerad celldöd som skadade och utslitna celler utför.

  • Hjärnans innehåll av C-vitamin är ungefär hundra gånger högre än i blodet.
  • Detta tyder på att hjärnan har ett relativt stort behov av olika funktioner inom nervsystemet och skydd mot oxidativ stress.

C-vitaminets väg till hjärnan och våra verkliga behov

Bra källor till C-vitamin är frukt, grönsaker och örter. C-vitamin tas upp från tunntarmen och fördelas med blodomloppet till hjärnan och andra organ i kroppen.
Den officiella rekommendationen av C-vitamin (RI) är 80 mg per dag. Men stress, infektioner, tobaksrök, missbruk av stimulantia, åldringsprocesser, övervikt, kroniska sjukdomar och förgiftningar kan öka behovet på grund av en ökad bildning av fria radikaler och oxidativ stress.
Eftersom även en lättare C-vitaminbrist kan orsaka förändringar i hjärnan och öka risken för depression och andra sjukdomar, bör särskilt utsatta grupper inta mer C-vitamin än de officiella rekommendationerna.
De flesta multivitaminer innehåller 80 mg C-vitamin, och specifika C-vitamintillskott innehåller vanligtvis 500–1 000 mg. Här är det bäst att välja syraneutrala tillskott som är skonsamma för magen. Om det finns ett överskott av C-vitamin i kroppen utsöndras det genom urinvägarna.

  • C-vitamin är viktigt för bildandet av kollagen i bindväven.
  • Skörbjugg är den klassiska bristsjukdomen, där man dör av inre blödningar på grund av en porös bindväv.
  • Subklinisk skörbjugg är utbredd och kännetecknas vanligtvis av blåmärken, blödande tandkött, näsblod, dålig sårläkning och/eller ett svagt immunförsvar.
  • C-vitamin är också viktigt för immunförsvaret, cirkulationen, järnupptaget, hjärnan, nervsystemet och är även en viktig antioxidant.
  • Trötthet, nedstämdhet och depression är kända som tidiga och ospecifika tecken på C-vitaminbrist.

Referenser:

Mengyuan Chen et al. Higher serum ascorbic acid levels are associated with lower depression prevalence in US adults: a case-control study. Frontiers in Nutrition. 2024

Pernille Tveden-Nyborg og Jens Lykkesfeldt. Vitaminer til hjernen. Aktuel Naturvidenskab, nr. 4 2016


 

  • Skapad