Skip to main content

B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-aging

B3-vitamin och NAD för energiboost, nervsystem och anti-agingB3-vitamin förtjänar mycket mer uppmärksamhet, eftersom det spelar en central roll i energiomsättningen i cellerna, hjärnan, nervsystemet, den mentala hälsan och cirkulationen. B3-vitamin finns som niacin i kost och tillskott. I cellernas kraftverk är det den härledda formen NAD som ger själva energiboosten. Flera studier tyder på att B3-vitamin minskar risken för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, andra neurologiska sjukdomar, reumatoid artrit, muskelatrofi och olika cancerformer. Detta framgår bland annat av en översiktsartikel publicerad i StatPearls. Många har dessutom ett större behov av B3-vitamin på grund av åldringsprocesser, genetiska variationer och dåligt utnyttjande. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns skillnader mellan olika tillskott.

Om man är trött och slö kan det bero på brist på B3-vitamin, som cellerna behöver för att producera energi. B3-vitamin har också betydelse för det centrala nervsystemet, vilket inkluderar utveckling, funktion och skydd av nervceller. B3-vitamin bidrar i detta sammanhang till att reglera nervcellernas kalciumsignalering, vilket är en mycket viktig funktion, eftersom för många kalciumjoner i nervcellerna kan överstimulera dem och medföra en rad neurologiska obalanser. Dessutom har B3-vitamin betydelse för reparation av skadat DNA och funktioner i cirkulationen, blodsockret och huden.
Enligt översiktsartikeln har tillskott med B3-vitamin enskilt eller i kombination med statiner använts för att reglera kolesterolnivåerna i blodet. Det tyder också på att tillskott med B3-vitamin till diabetespatienter kan minska risken för tillkommande hjärt-kärlsjukdomar.
I översiktsartikeln hänvisar författarna till ett antal studier som visar att B3-vitamin bland annat minskar risken för följande:

 • Alzheimers sjukdom
 • Huntingtons sjukdom
 • Schizofreni
 • ALS (amyotrofisk lateralskleros)
 • Muskelatrofi
 • Parkinsons sjukdom
 • Hudcancer (basalcellscancer)
 • Glioblastom (hjärncancer)
 • Störd dygnsrytm och sömnsvårigheter

Pellagra är den klassiska bristsjukdomen som kännetecknas av diarré, dermatit och demens. Andra psykiska symtom kan vara trötthet, huvudvärk, dålig koncentration, ångest, aggressivitet och sömnsvårigheter. De mentala symtomen i fråga kan även förekomma vid mindre brister på B3-vitamin, där pellagra inte har diagnostiserats.

B-vitaminets former och mekanismer

B3-vitamin (niacin) är ett vanligt namn för formerna nikotinsyra och nikotinamid, som finns i kost och tillskott. Tillsammans med koenzym Q10 är B3-vitamin viktigt för cellernas energiomsättning som sker i mitokondrierna med hjälp av syre (oxygen). I mitokondriernas inre membran sker en rad biokemiska processer, där niacin via olika steg omvandlas till den aktiva formen NAD (nikotinamidadenindinukleotid).
NAD finns i alla levande celler, och molekylen fungerar genom att ta emot och donera elektroner. NAD kan således alternera mellan två oxidationssteg (NAD+ och NADH), som är avgörande för att cellerna ska kunna bilda kemiskt koncentrerad energi i form av ATP. Dessutom är NAD involverad i flera hundra biokemiska processer, som också har betydelse för bildningen av signalsubstansen serotonin, samt anabola (byggande) processer och reparation av skadat DNA.

Källor till B3-vitamin och varför brister är utbredda och förbisedda

De bästa källorna till B3-vitamin är proteinrika livsmedel som kött, fisk, ägg, nötter, fullkorn och baljväxter. Levern kan även bilda B3-vitamin från B6-vitamin och aminosyran tryptofan, som också bör tillföras genom kosten.
Brist på B3-vitamin kan orsakas av ensidig kost, alkoholmissbruk, för mycket kaffe, vätskedrivande läkemedel, åldrandeprocesser, leversjukdomar, vissa tarmsjukdomar, oxidativ stress och kroniska inflammationer.
Själva utnyttjandet av B3-vitamin i sig spelar också en avgörande roll, och enligt vissa forskare är en stor praktisk orsak till B3-vitaminbrist variationer i cellernas DNA, varför de har svårt att binda och utnyttja den aktiva formen NAD. Därför har dessa personer ett mycket större behov av B3-vitamin än andra.

Behov och tillskott

Den officiella rekommendationen (RI) för vuxna är 16 mg, och denna dos förebygger bristsjukdomen pellagra. Men som nämnts kan vissa personer ha ett mycket större behov av flera anledningar, och därför behöver de terapeutiska doser och former som är lättare att utnyttja.
I vissa studier har man gett 500–3 000 mg dagligen som nikotinamid eller nikotinsyra.
Nikotinsyra går snabbast in i blodet och har vanligtvis en större terapeutisk effekt än nikotinamid. Det är också nikotinsyra som i större mängder kan ge en ofarlig niacinrodnad och värme i ansiktet. Därför bör man alltid börja med låga doser nikotinsyra och trappa upp gradvis till de högre terapeutiska doserna, som bör fördelas över dagen.
Man kan också välja ett B3-vitamintillskott som innehåller både niacinamid och nikotinsyra i en långsam frisättningsformel. Detta resulterar i en mer stabil frisättning över en längre tidsperiod.
Gravida kvinnor bör dock inte inta stora doser niacin eftersom det kan skada fostret.
Patienter med leversjukdomar, magsår och arteriell blödning bör inte heller inta några större doser av B3-vitamin.

 • B3-vitamin (niacin) är en samlingsbeteckning för de två formerna nikotinsyra och nikotinamid.
 • Niacin omvandlas till koenzymet NAD (nikotinamidadenindinukleotid).
 • NAD samverkar mellan två oxidationssteg (NAD+ och NADH), som tillsammans med Q10 är avgörande för cellernas energiomsättning.
 • NAD är involverad i mer än 400 biokemiska processer.
 • B3-vitamin och tillskott minskar risken för neurologiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer (glioblastom och basalcellscancer).
 • B3-vitamin och tillskott kan också lindra sömnproblem.
 • Åldrandeprocesser, stimulantia, vätskedrivande läkemedel och genetiska variationer kan öka behovet.

Referenser:

Soraya Djadjo, Tushar Bajaj. Niacin. StatPearls (Internet) 2023

Sasa Rediz, Vikas Gupta. Niacin Deficiency. StatPearls (internet) 2022

Ed Adamczyk. Study: Vitamin B3 variant could help Alzheimer’s patients. UPI 2018

Raymond Chong et al. Niacin Enhancement for Parkinson’s Disease: An Effectiveness Trial. Frontiers in Aging Neuroscience. 2021

Mawson A, Jacobs K. Corn consumption, tryptofan, and cross-national homicide rates. Orthomolecular Psychiatry 1978
 • Skapad