Skip to main content

B3-vitaminets terapeutiska potential vid Parkinsons sjukdom

B3-vitaminets terapeutiska potential vid Parkinsons sjukdomPatienter med Parkinsons sjukdom har mindre B3-vitamin i blodet på grund av interaktioner med medicin och andra faktorer. Eftersom B3-vitamin är viktigt för cellernas energiomsättning kan en del av symtomen vid Parkinsons sjukdom bero på brist på B3-vitamin. Å andra sidan kan tillskott med B3-vitamin minska trötthet, förbättra handskakning och hjälpa humöret. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Frontiers in Aging Neuroscience. Forskarna tror därför att tillskott med B3-vitamin till patienter med Parkinsons sjukdom har potential att förbättra livskvaliteten och bromsa utvecklingen av sjukdomen. Med denna kunskap är det också viktigt att få tillräckligt med B3-vitamin som ett led i förebyggandet av den fruktade sjukdomen.

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i nervsystemet, då nervcellerna bryts ner. Sjukdomen kommer smygande, vanligtvis i 50–70-årsåldern. Symtomen beror på brist på signalsubstansen dopamin, som hjärnan hela tiden behöver för att styra olika rörelser. Vid Parkinsons sjukdom minskar produktionen av dopamin på grund av skadade nervceller. Symtomen kan typiskt vara okontrollerade skakningar samt muskelstelhet, långsamma rörelser, dålig balans, trötthet och nedsatt mimik i ansiktet.

Brist och dåligt utnyttjande av B3-vitamin (niacin) orsakas särskilt av

 • Ensidiga kostvanor.
 • Överkonsumtion av alkohol.
 • Syraneutraliserande och vattendrivande läkemedel.
 • Läkemedel som Levodopa och Karbidopa mot Parkinsons sjukdom.

B3-vitaminets roll för energiomsättningen och andra metaboliska processer

Patienter med Parkinsons sjukdom har lägre nivåer av B3-vitamin B3 (niacin) i blodet jämfört med kontrollgrupper. Detta kan bero på interaktioner med läkemedel som Levodopa och Karbidopa, en defekt tryptofanmetabolism och sömnstörningar.
Det visar sig att brist på B3-vitamin kan förvärra symtomen vid Parkinsons sjukdom, eftersom B3-vitamin har så stor betydelse för cellernas energiomsättning och andra metaboliska processer.
Cellernas energiomsättning sker i vissa kraftverk som kallas mitokondrier, och här spelar B3-vitamin en avgörande roll då det omvandlas till koenzymet NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid). Således har NAD+ betydelse för mitokondriernas bildande av koncentrerad energi i form av ATP. NAD+ har dessutom betydelse för de anabola (uppbyggande) processer, reparation av skadat DNA och många andra biokemiska processer.
Därför kan vissa symtom vid Parkinsons sjukdom, däribland trötthet, sömnstörningar och humörsvängningar vara relaterade till brist på B3-vitamin.

 • B3-vitamin (niacin)
 • B3-vitamin innehåller flera former.
 • Niacin är en allmänna benämning på nikotinsyra och nikotinamid.
 • Niacin omvandlas till NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid).
 • NAD+ är ett koenzym som är involverat i energiomsättning, reparation av DNA och många andra biokemiska processer.

B3-vitaminets terapeutiska potential för patienter med Parkinsons sjukdom

Det finns växande bevis för att patienter med Parkinsons sjukdom i större utsträckning har behov av tillskott med B3-vitamin, eftersom det kan vara svårt att få i sig tillräckligt enbart genom kosten.
I den nya studien, utförd vid Augusta University i Georgia, USA, deltog 47 patienter med diagnosen Parkinsons sjukdom. Patienterna hade en medelålder på 62 år, och de hade haft sjukdomen i genomsnitt fem år. Under studien fortsatte patienterna att ta sin vanliga medicin, och sjukdomens svårighetsgrad noterades enligt en särskild skala.
Patienterna delades in i tre grupper, där en grupp fick 100 mg niacin (långsam frisättning), den andra 250 mg niacin (långsam frisättning) och den tredje placebo.
Studien varade i tre månader. I början och slutet fick varje deltagare utföra en rad kliniska tester, som bland annat omfattade muskelfunktioner och handstil. Andra tester relaterade till livskvalitet omfattade bland annat trötthet, depression och sömnkvalitet.
Ett EEG samt blodprover togs även för att mäta nivån av B3-vitamin och markörer för inflammation. 46 av deltagarna deltog i hela studien under de tre månaderna, och 42 av deltagarna fortsatte i en uppföljning av resultaten efter 12 månader.
Det visade sig att tillskott med B3-vitamin hade flera positiva effekter vad gäller:

 • Trötthet.
 • Postural kontroll (förmåga att stå upprätt med en bra och stabil hållning).
 • Handstil.
 • Frontal EEG-rytm.
 • Ökning av antiinflammatoriska cytokiner.

Enligt den nya studien drar forskarna därför slutsatsen att tillskott med B3-vitamin har en terapeutisk potential på flera parametrar för patienter med Parkinsons sjukdom. Det tyder också på att tillskott med B3-vitamin kan förbättra vanlig medicinsk behandling hos patienter med Parkinsons sjukdom.
Studien har publicerats i tidskriften Frontiers in Aging Neuroscience.

Källor till B3-vitamin och tillskott

B3-vitamin är vattenlösligt, och eftersom det inte kan deponeras i kroppen behöver vi ett regelbundet intag. Goda källor är särskilt proteinhaltiga livsmedel som kött, fisk, fågel, nötter, kärnor och frön. Dessutom ägg, fullkornsprodukter, grönsaker och frukt.
Tillskott med B3-vitamin finns i två former: nikotinsyra och nikotinamid. Nikotinsyra kommer snabbast in i blodomloppet och har störst terapeutisk effekt. Men det är också nikotinsyra som i större mängder kan ge en niacinrodnad och värme i ansiktet. Tillståndet är ofarligt och man kan eventuellt välja den andra B3-vitaminformen (nikotinamid).
Tillskott med B3-vitamin bör i allmänhet intas med andra B-vitaminer i samband med måltid och åtskilt från syraneutraliserande läkemedel för att uppnå bästa utnyttjande och upptag.

Vid Parkinsons sjukdom kan man även överväga tillskott med B12-vitamin och Q10

B12-vitamin har avgörande betydelse för nervsystemet. Studier visar att patienter med Parkinsons sjukdom utvecklar sjukdomen snabbare om de lider brist på B12-vitamin.
Q10 är ett koenzym som ingår i mitokondriernas energiomsättning. Samtidigt fungerar Q10 som en kraftfull antioxidant, som bland annat skyddar mitokondrierna mot fria radikaler. Vid Parkinsons sjukdom har man hittat defekta mitokondrier i hjärnan, och därför har man också haft fokus på Q10. Enligt en japansk studie kan tillskott med Q10 lindra symtomen hos vissa patienter med Parkinsons sjukdom.
Detta finns det mer information om i följande artikel.

»Tillskott med B12-vitamin bromsar utvecklingen av Parkinsons sjukdom«

Referenser:

Raymond Chong et al. Niacin Enhancement for Parkinson’s Disease: An Effectiveness Trial. Frontiers in Aging Neuroscience. 2021

University of Leicster. People with forms of early-onset Parkinsons disease may benefit from boosting niacin in diet, research suggest. ScienceDaily. 2017

Lehmann S. et al. Enhancing NAD salvage metabolism is neuroprotective in a Pink1 model of Parkinson’s disease. Biology Open 2016

Vitamin B12 supplementation could postpone disease progression in Parkinson’s patients News Medical Life Sciences, March 19, 2018

Yoritaka A et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial of reduces coenzyme Q10 for Parkinson’s disease. PubMed 2015

 • Skapad