Skip to main content

Zink och ett zinkinnehållande protein spelar viktiga roller vid fettmetabolism och viktreglering

Zink och ett zinkinnehållande protein spelar viktiga roller vid fettmetabolism och viktregleringÅtskilliga studier har visat att zink och ett zinkinnehållande protein, ZAG, är involverade i fettmetabolismen, mättnadskänslan och viktregleringen. Men zinkbrist är vanligt. Och för mycket kroppsfett kan i sig sänka blodets nivå av zink, vilket ökar risken för övervikt och störningar i ämnesomsättningen. I en ny översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients kommer författarna närmare in på hur zink påverkar fettmetabolismen och varför brist är särskilt vanligt bland överviktiga. Forskarna drar därför slutsatsen att det borde läggas mer fokus på zink, och att zinktillskott kan vara lämpligt som ett led i behandlingen av en rubbad fettmetabolism och övervikt.

Zink är ett spårämne som ingår i mer än 300 enzymprocesser, och det är bland annat viktigt för tillväxten och omsättningen av kolhydrater, fett och proteiner. Zink är också involverat i reglering av inflammation, och ingår i den viktiga antioxidanten SOD (superoxiddismutas). Studier på djur och människor har visat att zinkbrist kan påverka tillväxt, fertilitet, ämnesomsättning, immunförsvar och många andra processer negativt. Eftersom övervikt är en utbredd livsstilssjukdom som kräver bättre behandlingar, har författarna bakom den nya översiktsartikeln inhämtat 196 artiklar från vetenskapliga databaser för att titta närmare på den roll zink spelar vid omsättningen av fett och kolhydrater i samband med viktminskning.

Zink, viktminskning och mättnadskänsla

En analys av de många studierna avslöjar att zink förbättrar fettmetabolismen i levern, och att det påverkar blodets fettinnehåll positivt. Flera studier har visat att zinktillskott till överviktiga minskar blodets innehåll av totalt kolesterol, LDL-kolesterol och triglycerider avsevärt, vilket potentiellt kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död. Vissa studier indikerar även att zink kan öka mängden HDL-kolesterol som anses vara ett gynnsamt kolesterol.
Zink är viktigt för bildandet av leptin, som hänger samman med ämnesomsättningen, mättnadskänslan och hjärnans viktreglerande centrum. Leptin tillhör mer specifikt en grupp adipocytokiner som utsöndras av fettceller (adipocyter) i fettvävnad.
Som nämnts är zink också en viktig antioxidant som följaktligen kan motverka oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Mycket tyder på att det annars livsviktiga kolesterolet först blir farligt när det härsknar till följd av oxidativ stress. Detta gör nämligen att kolesterolet lagras in i kärlväggarna, där det banar väg för åderförkalkning.

ZAG, fettmetabolism och blodsocker

Zink har en avgörande betydelse för syntesen av det zinkinnehållande proteinet ZAG (Zinc-α2-glycoprotein), som isolerades först 1961. Idag klassificeras ZAG som ett nytt adipocytokin vilket, som nämnts, utsöndras av fettvävnad. ZAG:s effekt på fettmetabolismen är ännu inte helt klargjord, men de flesta studier tyder på att ZAG är viktigt för omvandlingen av lagrade fetter i den vita fettvävnaden till energi under fasta eller hård träning.
ZAG påverkar också omsättningen av blodsocker, och brister ökar risken för insulinresistens, där cellernas förmåga att ta upp blodsocker är nedsatt. Djurförsök har visat att intravenös behandling med ZAG har förbättrat glukosupptaget utan att påverka insulinnivån 30 minuter efter intag av glukos. I hudens underliggande vävnad spelar förhöjda nivåer av ZAG en roll för hela kroppens insulinkänslighet och fettvävnad.
Hos överviktiga hänger nivån av ZAG omvänt samman med mängden kroppsfett – det vill säga ju mindre ZAG, desto mer kroppsfett.

Den vita fettvävnaden, BMI, ZAG och inflammationer

Idag ses vit fettvävnad som ett mycket viktigt endokrint organ. Så förutom att lagra triglycerider, som fungerar som kroppens energireserver, producerar fettcellerna också en mängd olika adipocytokiner med anti- och proinflammatoriska egenskaper.
Det antas att smala människor främst producerar antiinflammatoriska cytokiner som ZAG och interleukin 4 i sin fettvävnad. I fettvävnaden hos överviktiga produceras främst proinflammatoriska cytokiner, såsom TNF-a och interleukin 6. Det innebär därför att överviktiga producerar fler proinflammatoriska cytokiner i sin fettvävnad, vilka via fria radikaler bidrar till oxidativ stress och en mängd livsstilssjukdomar.
Det är därför vanligt att överviktiga har en kronisk inflammation, som ytterligare minskar utsöndringen av ZAG från fettvävnad. På detta sätt är den egna produktionen av ZAG omvänt proportionell med fettmassan och BMI.

ZAG som biomarkör och terapeutiskt tillskott med zink

Den otillräckliga egenproduktionen av ZAG blir som en ond cirkel, där det blir svårare att förbränna fett och kolhydrater, och där det blir svårare att gå ner i vikt och reglera oxidativ stress.
Forskarna bakom den nya översiktsartikeln drar därför slutsatsen att zink och ZAG borde användas mer som biomarkörer för åtskilliga biokemiska processer i kroppen. Forskarna påpekar också att tillskott med zink har terapeutiska aspekter vid förebyggande och behandling av övervikt.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

Utbredd zinkbrist och effektiva tillskott

Zinkbrist beror främst på ensidiga kostvanor och brist på animaliska proteiner. Här bör dessutom nämnas ett stort intag av järn och kalcium samt alkohol. Som nämnts kan övervikt öka behovet. Detta gäller även diabetes, åldringsprocesser, celiaki, flera läkemedel och p-piller.
Referensintaget, RI, är satt till 10 mg. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ligger den övre gränsen för dagligt zinkintag för vuxna på 25 mg.
Många zinktillskott förekommer i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska föreningar som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.

Mer information i samband med näringsämnen och viktminskning

I följande artiklar på denna webbplats kan du läsa mer om hur krom, selen och D-vitamin påverkar energiomsättningen och viktregleringen. Du kan även läsa om kostråd som handlar om att minska intaget av kolhydrater och lägga mer fokus på proteiner och hälsosamt fett.

»Övervikt, blodsocker och krom«

»Tillskott med selen kan skydda mot övervikt«

»Ny syn på D-vitaminbrist, fettlever och övervikt«

Referenser:

Michalina Banaszak et al. Zinc and the Innovative Zinc-α2-Glycoprotein Adipokine Play an Important Role in Lipid Metabolism: A Critical Review. Nutrients 2021

University of St Andrews. Zinc could be key to new diabetes treatments. MedicalXpress. March 1, 2021

Pernille Lund: Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Forlaget Ny Videnskab 2013

  • Skapad